1. CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

2. DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE DROGOWYM
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

3. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY JESZCZE BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

4. ZWOLNIENIE PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE WYPOWIEDZENIA
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

5. O DOPUSZCZALNOŚCI ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

6. NOWE WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN
r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

7. TRANSAKCJE REFINANSOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
adw. Anna Palczewska, Senior Associate

8. KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO – NOWE REGULACJE
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

9. ZMIANA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z POTENCJAŁU OSÓB TRZECICH
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

10. REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (część I)
apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY PORTALI INTERNETOWYCH ZA KOMENTARZE INTERNAUTÓW
apl. adw. Natalia Siadkowska, Junior Associate

Autor: