1. Nowe warunki techniczne w budownictwie
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

2. Konstytucja Biznesu
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

3. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych
cz. I – podmioty uprawnione
r. pr. Przemysław Izdebski, Associate

4. Nowa ustawa o rynku mocy od 1 stycznia 2018 r.
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

5. Rejestr należności publicznoprawnych – nowe narzędzie do walki z dłużnikami
adw. Paulina Rumińska-Bryła, Senior Associate

6. Znaczenie prawne absolutorium udzielanego członkom organów spółek kapitałowych
apl. radc. Paweł Góra, Junior Associate

7. Nowelizacja KPA z perspektywy inwestora (cz. I)
r. pr. Dominik Sypniewski, Senior Associate

Autor: