1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy trafia do sejmu
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

2. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców bez wypełnienia jej zobowiązań
apl. radc. Paweł Góra Associate

3. Europejska spółka akcyjna. Czym jest i jak się ją tworzy cz. IV – przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w spółkę europejską
apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

4. Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe narzędzie chroniące przed nieuczciwymi kontrahentami
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

5. Szerszy krąg podmiotów, które nie mogą pełnić funkcji w organach spółek handlowych po skazaniu prawomocnym wyrokiem
Justyna Obniska Junior Associate

6. Zamieszczenie na swojej stronie internetowej utworu pobranego z Internetu może stanowić naruszenie praw autorskich
apl. radc. Szymon Grabarczuk Junior Associate

7. Ważne zamiany w 2019 roku- newsletter GGL
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation; Justyna Obniska Junior Associate; apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

Autor: 

1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy trafia do sejmu
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

2. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców bez wypełnienia jej zobowiązań
apl. radc. Paweł Góra Associate

3. Europejska spółka akcyjna. Czym jest i jak się ją tworzy cz. IV – przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w spółkę europejską
apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

4. Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe narzędzie chroniące przed nieuczciwymi kontrahentami
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

5. Szerszy krąg podmiotów, które nie mogą pełnić funkcji w organach spółek handlowych po skazaniu prawomocnym wyrokiem
Justyna Obniska Junior Associate

6. Zamieszczenie na swojej stronie internetowej utworu pobranego z Internetu może stanowić naruszenie praw autorskich
apl. radc. Szymon Grabarczuk Junior Associate

7. Ważne zamiany w 2019 roku- newsletter GGL
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation; Justyna Obniska Junior Associate; apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

Autor: