1. Administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność pomimo powierzenia
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego właściwość miejscowa sądów
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

3. Czynności prawne fałszywego piastuna organu osoby prawnej
r. pr. Bartosz Poręba Senior Associate

4. Nowelizacja k.p.a. z perspektywy inwestora (cz. II)
r. pr. dr Dominik Sypniewski Senior Associate

5. Europejski Trybunał Praw Człowieka ponownie wytycza granicę kontroli pracowników
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk Associate

6. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zanegował regularny odpoczynek kierowców w kabinie pojazdu
adw. Paulina Rumińska-Bryła Senior Associate

8. Pobieranie opłat za udzielenie informacji publicznej
apl. radc. Paweł Góra Junior Associate

9. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – wybrane zagadnienia
Justyna Obniska Lawyer

Autor: