1. NA HORYZONCIE: ROZPORZĄDZENIE 536 A PROBLEM POZAREJESTRACYJNEGO ORDYNOWANIA LEKÓW (OFF-LABEL)
dr Jacek Wędrowski, Of counsel

2. ZMIANY W TYMCZASOWYM ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

3. KONTROLA SKARBOWA BEZ ZAPOWIEDZI
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

4. EXTENSION OF THE LEASE CONTRACT PERIOD
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

5. KIEDY WIERZYCIEL MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY SOLIDARNIE OD WSZYSTKICH CZŁONKÓW KONSORCJUM? (CZĘŚĆ 1)
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

6. CZY MOŻNA I JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ZAKAZIE KONKURENCJI
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

7. ZAPŁATA ODSZKODOWANIA PRZEZ SAMEGO UBEZPIECZONEGO NIE ZWALNIA UBEZPIECZYCIELA OD OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

8. ODWOŁANIA WYKONAWCÓW ZMIERZAJĄCE DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

9. CZY PRACODAWCA MA PRAWO DO DOCHODZENIA OD PRACOWNIKA ZWROTU NALEŻNOŚCI UISZCZONEJ TYTUŁEM ZAPŁATY ZALEGŁYCH SKŁADEK ZUS W ZWIĄZKU Z USTALENIEM STOSUNKU PRACY?
apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

10. SUROWE KARY ZA FAŁSZOWANIE FAKTUR VAT
apl. adw. Karolina Skowron

11. IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN UKRAINIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

12. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA UKRAINIE
Iwan Legeida

Autor: