1. Prawo do bycia zapomnianym wedle przepisów RODO
Justyna Obniska Junior Associate

2. Odpowiedzialność pracodawcy po rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

3. Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych
dw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk Associate

4. Zmiany w sposobie rozliczania kierowców
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

5. Odpowiedzialność wspólników spółki z o. o.
apl. radc. Paweł Góra Junior Associate

6. Wymóg składania Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia w formie elektronicznej
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

7. Polska branża transportowa a orzeczenie ETS w sprawie regularnego odpoczynku kierowców w kabinie pojazdów
adw. Paulina Rumińska-Bryła Senior Associate

Autor: