1. Problematyka nabycia działki rolnej w świetle obowiązujących przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

2. Prawa autorskie w umowie o roboty budowlane
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

3. Sieć szpitali już wkrótce
r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

4. Kiedy wierzyciel może dochodzić zapłaty solidarnie od wszystkich członków konsorcjum? (część 2)
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

5. Lease of a warehouse
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

6. Odwołania wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach poniżej progów unijnych
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

7. Komornik – przedsiębiorcą a nie organem władzy publicznej
Magdalena Grykowska, Head of Litigation

8. Prawo przedsiębiorców, czyli planowane nowe zasady prawa administracyjnego
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy, którego działalność została przekształcona w spółkę kapitałową w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

10. Doręczenie zastępcze a precyzyjność awizo -uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017
apl. adw. Joanna Lachowicz, Junior Associate

11. Obowiązek informacyjny nałożony na emitenta obligacji emitowanych w ramach emisji prywatnej
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

Autor: