1. Projekt nowych ułatwień dla przedsiębiorców – Pakiet „Przyjazne Prawo” (cz. 1)
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

2. Nadchodzi reforma w prawie zamówień publicznych
Justyna Obniska, Junior Associate

3. Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Adam Ziębicki, Junior Associate

4. Samodzielność lokalu mieszkalnego nowe uwarunkowania wydawania zaświadczeń
dr Dominik Sypniewski, Head of Real Estate&Construction Law

5. Nadchodzą zmiany w Kodeksie karnym skarbowym
Julita Kowalów-Ziułkowska, Junior Associate

6. Przedawnienie prawa odstąpienia od umowy w kontekście przedawnienia roszczeń
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

7. Prosta Spółka Akcyjna
Adam Ziębicki, Junior Associate

8. Ułatwienie w składaniu sprawozdań finansowych w roku 2019
Justyna Obniska, Junior Associate

9. Pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki do zawierania umów z członkiem zarządu
Szymon Grabarczuk, Junior Associate

10. Roszczenie o zwrot zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

Autor: