1. Uwaga przewoźnicy – nowe wytyczne w sprawie transportu odpadów
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

2. Terenowe jednostki organizacyjne w stowarzyszeniach a statut stowarzyszenia
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

3. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia aptek
r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

4. Who can apply for invalidation of the master zoning plan? Selected issues regarding the invalidation procedure – Part 1
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

5. Mediacja i milcząca zgoda organu w postępowaniu administracyjnym
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

6. Legalizacja samowoli budowlanej, a brak planu zagospodarowania przestrzennego
apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

7. Zastaw ustawowy w transporcie drogowym
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

8. Obowiązek zamawiającego do umożliwienia wykonawcy przedstawiania dowodów na samooczyszczenie
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

9. DOŚLĘ W CZWARTEK
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

10. Prawo do bycia zapomnianym w Internecie
apl. adw. Joanna Lachowicz, Junior Associate

Autor: