1. Sąd Najwyższy rozstrzyga wątpliwości: powództwo osoby niebędącej właścicielem nie przerywa biegu terminu zasiedzenia
apl. radc. Dominik Hincz Associate

2. Podmioty przetwarzające dane osobowe
apl. radc. Paweł Góra Junior Associate

3. Bieżące orzecznictwo
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

4. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych cz. III
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

5. Utrata zaufania, jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
dw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

6. Rejestr upraw GMO w Polsce
Justyna Obniska Lawyer

7. Sąd Najwyższy orzekł w precedensowej sprawie o dopuszczalności umowy małżonków w sprawie częściowego podziału majątku wspólnego
adw. Paulina Rumińska-Bryła Senior Associate

8. Ugoda sądowa a zwrot kosztów
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

9. Konstytucja biznesu
Apl.adw. Adam Ziębicki

Autor: