1. Rewolucyjne zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych
apl. adw. Anna Żurkiewicz, Junior Associate

2. Śmierć – Nowe przepisy dotyczące stwierdzania zgonu
r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

3. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

4. Who can claim for invalidation of the building permit
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

5. Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorcy – uwagi na tle procesu budowlanego
r. pr. Dominik Sypniewski, Senior Associate

6. Ryczałty za noclegi przewidziane w regulaminie lub umowie o pracę wolne od oskładkowania
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

7. Zmiany w umowie o roboty budowlane
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

8. Realizacja weksla in blanco a przedawnione roszczenie ze stosunku podstawowego
apl. adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk

9. Skutek powołania członka zarządu i prokurenta w spółce
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

10. Zmiany na gruncie pośrednictwa obrotu nieruchomościami oraz użytkowania wieczystego
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

11. Nowe obowiązki przy wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

12. Odpowiedzialność za komentarze w Internecie
apl. adw. Joanna Lachowicz, Junior Associate

Autor: