1. Rewolucja w zasadach dotyczących przedawnienia roszczeń
r.pr. Dominik Hincz Associate apl.
adw Artur Duda Junior Associate

2. Status Inspektora Ochrony Danych
apl. radc. Paweł Góra Associate

3. Nowelizacja przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

4. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych cz. IV – odwołanie – obowiązki zamawiającego, przystąpienie do odwołania
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

5. Przewóz czy spedycja – decyduje treść, a nie nazwa formularza umowy
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate
Szymon Grabarczuk Intern

6. Zmiany w przepisach dotyczących usług płatniczych
Justyna Obniska Lawyer

7. Kontrola przedsiębiorców na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców
apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

8. Pracodawcy z sektora finansowego skontrolują karalność przyszłych i obecnych pracowników
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk Associate

9. New regulations regarding participation of foreign entrepreneurs in business transactions in the Republic of Poland – establishing branches and representative offices
adw.Paulina Rumińska-Bryła Senior Associate

Autor: