1. Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

2. Doniosły wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

3. Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorcy – uwagi na tle procesu budowlanego
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

4. Leasing or lease
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

5. Dopuszczalność wyłączenia działki z produkcji rolniczej
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

6. Zmiany w ustawie o krajowym rejestrze sądowym
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

7. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego
apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

9. Nowelizacja przepisów dotyczących zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

10. Zabezpieczenie licencjobiorcy programu komputerowego na wypadek upadłości licencjodawcy
apl. adw. Anna Żurkiewicz

11. Istotne zmiany przy zakładaniu spółek z o.o. w Systemie S-24
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk

Autor: