1. Ostatnie dwa miesiące na sporządzenie audytu energetycznego
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

2. Uwaga: planowane zmiany w regulacjach dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

3. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

4. Planowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

5. Istotne zmiany dotyczące terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych
apl. adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk

6. Zagrożenia związane z zawarciem umowy licencji niewyłącznej
apl. adw. Anna Żurkiewicz, Junior Associate

7. Ryczałty za noclegi kierowców nadal budzą wątpliwości
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

Autor: