1. Nowa ordynacja podatkowa już w 2020 r.
apl. adw Artur Duda Junior Associate

2. Zadania Inspektora Ochrony Danych
apl. radc. Paweł Góra Associate

3. Przekształcenie użytkowania wieczystego
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

4. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych cz. V – odwołanie – odpowiedź na odwołanie, sprzeciw, koszty
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

5. Nowa ustawowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

6. Czym są Pracownicze plany kapitałowe?
apl. adw. Adam Ziębicki Junior Associate

7. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy obowiązek rozliczenia zachowku należy tylko do obdarowanych przez spadkodawcę, czy też do ich spadkobierców
adw. Paulina Rumińska-Bryła Senior Associate

8. Z pomocą deweloperom, czyli o specustawie mieszkaniowej
r.pr. dr Dominik Sypniewski Head of Real Estate & Construction

9. Nowa ustawa – stare problemy. Zakres i cel zmian przepisów dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wojciech Ł. Gunia LL.M. Associate

10. Bezpieczeństwo czy cenzura w Internecie?- projekt unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
Justyna Obniska Junior Associate

Autor: