1. Czynności członka zarządu i prokurenta po odwołaniu. Member of the board and commercial proxy actions after a dismissal
r. pr. Bartosz Poręba, Associate

2. Parametry inwestycji w postępowaniu w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
r. pr. Dominik Sypniewski, Senior Associate

3. Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

4. Kontrola Pharmocovigilance produktów leczniczych
r. pr. Jan Hasik

5. Establishing a branch of a foreign entrepreneur in Poland
r. pr. Przemysław Izdebski, Associate

6. Krajowy Zasób Nieruchomości
apl. radc. Dominik Hincz

7. Postępowanie wpadkowe w przedmiocie wyłączenia sędziego
apl. radc. Paweł Góra, Junior Associate

8. Projekt budowlany jako utwór na gruncie prawa autorskiego
apl. adw. Anna Żurkiewicz, Junior Associate

9. Wydatki na pojazd zastępczy
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

10. Wreszcie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
adw. Paulina Rumińska-Bryła, Senior Associate

11. Istotne zmiany w pozwach zbiorowych
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

12. Najem instytucjonalny – nowy rodzaj najmu w polskim prawie
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

13. Pozwolenie na budowę – termin wydania decyzji
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

14. Ważna wiadomość dla sektora transportu drogowego – powstaje Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk, Associate

15. Obligations of the contractor towards the subcontractor in execution of the construction works contract
r. pr. Przemysław Izdebski, Associate

16. Uwaga przewoźnicy, nowe regulacje w sprawie konwoju przewożonych towarów
adw. Paulina Rumińska-Bryła, Senior Associate

17. New regulations for sole proprietorship
apl. radc. Paweł Góra, Junior Associate

Autor: