1. Zakres orzekania sądu – uchwała Sądu Najwyższego
adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation

2. Wadium jednego z członków konsorcjum może zabezpieczyć wspólną ofertę
r. pr. Przemysław Izdebski Associate

3. Zatrudnianie Podwykonawców na gruncie niemieckiej „Procedury przetargów i umów na świadczenia budowlane – część B”
Wojciech Ł. Gunia LL.M. Associate

4. Umowa rezerwacyjna: kolejny krok w regulacji rynku nieruchomości
r.pr. Dominik Sypniewski Head of Real Estate and Construction

5. Progres czy regres – czyli o założeniach projektu ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych
Wojciech Ł. Gunia LL.M. Associate

6. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Szymon Grabarczuk intern pod nadzorem merytorycznym mec. Magdaleny Grykowskiej

7. Cyberbezpieczeństwo w sektorze ochrony zdrowia
apl. radc. Paweł Góra Associate

8. Dziesięcioletni termin przedawnienia dochodzenia roszczeń o wypłatę z polisolokat – uchwała Sądu Najwyższego
Justyna Obniska Junior Associate

9. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym i jej skutki w 2018
r. apl. adw. Artur Duda Junior Associate

10. Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej coraz bliżej
adw. Paulina Gromadzińska Senior Associate

11. Nieuprawnione skorzystanie z pieniędzy spółki osobowej – nie wystarczy zwrócić, można trafić do więzienia
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk Associate

Autor: