1. Dlaczego nowi partnerzy? Wywiad z Partnerami Zarządzającymi GGLegal

2. Sylwetki nowych partnerów

3. Dyskryminacja i mobbing – nowe rozwiązania w kodeksie pracy
adw. Magdalena Grykowska, Partner, Head of Litigation

4. Nowelizacja prawa zamówień publicznych
apl. adw. Adam Ziębicki, Junior Associate

5. Służebność przesyłu w złej wierze
apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska, Junior Associate

6. Wyrok TK – skarga na przewlekłość
apl. radc. Marta Piekarczyk, Junior Associate

7. Ustawa o zatorach płatniczych
apl. adw. Adam Ziębicki, Junior Associate

8. Zmiany w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Maciej Nierodzik, Junior Associate

Autor: