1. Najnowsze zmiany procedury cywilnej

2. Nowelizacja kodeksu cywilnego. Nowa forma szczególna ochrony prawnej.

3. Nowelizacja kodeksu pracy

4. System obsługi list refundacyjnych

5. Nowy rodzaj prokury

6. Jednolity plik kontrolny – najważniejsze informacje

7. Prace wykończeniowe w budynkach biurowych (cz. 1)

8. Znaczenie certyfikatu BREEAM w procesie komercjalizacji obiektów biurowych

9. Weryfikacja podwykonawców pod względem braku podstaw wykluczenia

10. Inwestor w obliczu odstępstwa od pozwolenia na budowę

11. Koniec z fikcyjnymi siedzibami firm

Autor: