1. Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy i nie tylko po 1 stycznia 2018 r.
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

2. Pełna funkcjonalność systemu Eudravigilance
r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

3. Kolejny producent ciężarówek ukarany przez Komisję Europejską
adw. Paulina Rumińska-Bryła, Senior Associate

4. Shareholders resolutions in the limited liability company with a sole shareholder
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

5. Skarga pauliańska a postępowanie upadłościowe
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

6. Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych
r. pr. Przemysław Izdebski, Associate

7. Projektowane zmiany w kodeksie pracy
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

8. Stosowanie ustawy – prawo zamówień publicznych przez fundacje i stowarzyszenia
apl. radc. Paweł Góra, Junior Associate

9. Important changes in the Polish water law as of 1 January 2018
r. pr. Daria Langer, Senior Associate

10. Zmiana wysokości opłat w postępowaniu egzekucyjnym
adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk, Associate

11. Ustalanie wysokości opłaty planistycznej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
Laura Lopes, Intern

Autor: