1. NA REKLAMACJĘ ZGŁOSZONĄ PRZEZ KLIENTA LEPIEJ ODPOWIEDZIEĆ
adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

2. NOWE PRZEPISY W PRAWIE FARMACEUTYCZNYM DOTYCZĄCE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (NEW REGULATIONS IN THE POLISH PHARMACEUTICAL LAW REGARDING PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)
r. pr. Jan Hasik, Head of Healthcare Practice

3. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – JAK UMORZYĆ SWOJE DŁUGI?
adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

4. KATALOG INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZEŃ W UMOWACH KREDYTOWYCH NA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
adw. Anna Palczewska, Senior Associate

5. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
apl. radc. Dominik Hincz, Associate

6. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W CZĘŚCI
dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

7. ZASTOSOWANIE INSTYTUCJI SELF-CLEANING W CELU UNIKNIĘCIA WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
apl. adw. Jolanta Brym, Associate

8. KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH
apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

9. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SN – WYROK Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R., I CSK 770/15
adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

10. GDY ZABRAKNIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKA. JAK ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ PRZED PARALIŻEM (CZ. II)
apl. adw. Natalia Siadkowska, Junior Associate

11. ASSIGNMENT ON THE EXAMPLE OF A LEASE CONTRACT
r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

Autor: