BIULETYN GGLEGAL, styczeń 2019

1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy trafia do sejmu adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 2. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców bez wypełnienia jej zobowiązań apl. radc. Paweł Góra Associate 3. Europejska spółka akcyjna. Czym jest Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, kwiecień 2019

1. Projekt nowych ułatwień dla przedsiębiorców – Pakiet „Przyjazne Prawo” (cz. 1) adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 2. Nadchodzi reforma w prawie zamówień publicznych Justyna Obniska, Junior Associate 3. Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Adam Ziębicki, Junior Associate Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, styczeń 2019

1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy trafia do sejmu adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 2. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców bez wypełnienia jej zobowiązań apl. radc. Paweł Góra Associate 3. Europejska spółka akcyjna. Czym jest Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, grudzień 2018

1. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 2. Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki kapitałowej oraz nadchodzące zmiany apl. radc. Paweł Góra Associate 3. Pozwolenie na budowę na gruncie specustawy mieszkaniowej. Problemy i zagrożenia r.pr. Dominik Sypniewski Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, wrzesień – październik 2017

1. Czynności członka zarządu i prokurenta po odwołaniu. Member of the board and commercial proxy actions after a dismissalr. pr. Bartosz Poręba, Associate 2. Parametry inwestycji w postępowaniu w sprawie decyzji o warunkach zabudowyr. pr. Dominik Sypniewski, Senior Associate 3. Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, październik 2016

1. Najnowsze zmiany procedury cywilnej 2. Nowelizacja kodeksu cywilnego. Nowa forma szczególna ochrony prawnej. 3. Nowelizacja kodeksu pracy 4. System obsługi list refundacyjnych 5. Nowy rodzaj prokury 6. Jednolity plik kontrolny – najważniejsze informacje 7. Prace wykończeniowe w budynkach biurowych Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, listopad 2016

1. Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy i nie tylko po 1 stycznia 2018 r.adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate 2. Pełna funkcjonalność systemu Eudravigilancer. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice 3. Kolejny producent ciężarówek ukarany przez Komisję Europejskąadw. Paulina Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, grudzień 2016

1. NA REKLAMACJĘ ZGŁOSZONĄ PRZEZ KLIENTA LEPIEJ ODPOWIEDZIEĆadw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate 2. NOWE PRZEPISY W PRAWIE FARMACEUTYCZNYM DOTYCZĄCE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (NEW REGULATIONS IN THE POLISH PHARMACEUTICAL LAW REGARDING PSYCHOACTIVE SUBSTANCES)r. pr. Jan Hasik, Head of Healthcare Practice 3. UPADŁOŚĆ Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, luty 2017

1. Zmiany w kodeksie cywilnym: prokura mieszana i wydłużenie terminówapl. radc. Dominik Hincz, Associate 2. Projekt zmiany prawa budowlanego: miejscowy plan na wniosek inwestoradr Dominik Sypniewski, Senior Associate 3. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, marzec 2017

1. NA HORYZONCIE: ROZPORZĄDZENIE 536 A PROBLEM POZAREJESTRACYJNEGO ORDYNOWANIA LEKÓW (OFF-LABEL)dr Jacek Wędrowski, Of counsel 2. ZMIANY W TYMCZASOWYM ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓWadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 3. KONTROLA SKARBOWA BEZ ZAPOWIEDZIapl. adw. Jolanta Brym, Associate 4. EXTENSION OF THE LEASE Czytaj całość