BIULETYN GGLEGAL, luty 2017

1. Zmiany w kodeksie cywilnym: prokura mieszana i wydłużenie terminówapl. radc. Dominik Hincz, Associate 2. Projekt zmiany prawa budowlanego: miejscowy plan na wniosek inwestoradr Dominik Sypniewski, Senior Associate 3. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, marzec 2017

1. NA HORYZONCIE: ROZPORZĄDZENIE 536 A PROBLEM POZAREJESTRACYJNEGO ORDYNOWANIA LEKÓW (OFF-LABEL)dr Jacek Wędrowski, Of counsel 2. ZMIANY W TYMCZASOWYM ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓWadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 3. KONTROLA SKARBOWA BEZ ZAPOWIEDZIapl. adw. Jolanta Brym, Associate 4. EXTENSION OF THE LEASE Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, kwiecień 2017

1. Problematyka nabycia działki rolnej w świetle obowiązujących przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegor. pr. Daria Langer, Senior Associate 2. Prawa autorskie w umowie o roboty budowlanedr Dominik Sypniewski, Senior Associate 3. Sieć szpitali już wkrótcer. pr. Jan Hasik, Head Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, maj 2017

1. Uwaga przewoźnicy – nowe wytyczne w sprawie transportu odpadów adw. Paulina Rumińska, Senior Associate 2. Terenowe jednostki organizacyjne w stowarzyszeniach a statut stowarzyszeniadr Dominik Sypniewski, Senior Associate 3. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia aptekr. pr. Jan Hasik, Head of Life Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, czerwiec 2017

1. Rewolucyjne zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowychapl. adw. Anna Żurkiewicz, Junior Associate 2. Śmierć – Nowe przepisy dotyczące stwierdzania zgonur. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice 3. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnegoadw. Magdalena Grykowska, Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, lipiec 2017

1. Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzewadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 2. Doniosły wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaadw. Paulina Rumińska, Senior Associate 3. Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorcy – uwagi na tle procesu budowlanegodr Dominik Sypniewski, Senior Associate 4. Leasing or Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, sierpień 2017

1. Ostatnie dwa miesiące na sporządzenie audytu energetycznegoapl. radc. Dominik Hincz, Associate 2. Uwaga: planowane zmiany w regulacjach dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychadw. Paulina Rumińska, Senior Associate 3. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnegoadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 4. Planowane zmiany w Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, listopad 2017

1. Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy i nie tylko po 1 stycznia 2018 r.adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate 2. Pełna funkcjonalność systemu Eudravigilancer. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice 3. Kolejny producent ciężarówek ukarany przez Komisję Europejskąadw. Paulina Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, grudzień 2017

1. RODO a projektowane zmiany w kodeksie pracyGDPR and planned amendments to the labour code adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate 2. Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymir. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice 3. Kontrola korespondencji pracownika – orzeczenie Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, styczeń 2018

1. Nowe warunki techniczne w budownictwier. pr. Daria Langer, Senior Associate 2. Konstytucja Biznesuadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 3. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznychcz. I – podmioty uprawnioner. pr. Przemysław Izdebski, Associate 4. Nowa ustawa o rynku mocy Czytaj całość