BIULETYN GGLEGAL, luty 2018

1. Administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność pomimo powierzeniaadw. Paulina Gromadzińska Senior Associate 2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego właściwość miejscowa sądówadw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 3. Czynności prawne fałszywego piastuna organu osoby prawnejr. pr. Bartosz Poręba Senior Associate 4. Nowelizacja k.p.a. Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, marzec 2018

1. Prawo do bycia zapomnianym wedle przepisów RODOJustyna Obniska Junior Associate 2. Odpowiedzialność pracodawcy po rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownikaadw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 3. Krótszy okres przechowywania akt pracowniczychdw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk Associate 4. Zmiany w sposobie rozliczania Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, maj 2018

1. Sąd Najwyższy rozstrzyga wątpliwości: powództwo osoby niebędącej właścicielem nie przerywa biegu terminu zasiedzeniaapl. radc. Dominik Hincz Associate 2. Podmioty przetwarzające dane osoboweapl. radc. Paweł Góra Junior Associate 3. Bieżące orzecznictwoadw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 4. Procedura odwoławcza w Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, czerwiec 2018

1. Rewolucja w zasadach dotyczących przedawnienia roszczeńr.pr. Dominik Hincz Associate apl. adw Artur Duda Junior Associate 2. Status Inspektora Ochrony Danychapl. radc. Paweł Góra Associate 3. Nowelizacja przepisów o zatrudnianiu cudzoziemcówadw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 4. Procedura odwoławcza w Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, sierpień 2018

1. Nowa ordynacja podatkowa już w 2020 r.apl. adw Artur Duda Junior Associate 2. Zadania Inspektora Ochrony Danychapl. radc. Paweł Góra Associate 3. Przekształcenie użytkowania wieczystegoadw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 4. Procedura odwoławcza w Prawie zamówień publicznych cz. V Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, wrzesień 2018

1. Zakres orzekania sądu – uchwała Sądu Najwyższego adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 2. Wadium jednego z członków konsorcjum może zabezpieczyć wspólną ofertę r. pr. Przemysław Izdebski Associate 3. Zatrudnianie Podwykonawców na gruncie niemieckiej „Procedury przetargów i umów na Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, listopad 2018

1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami adw. Magdalena Grykowska Head of Litigation 2. Zasady przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku apl.radc. Paweł Góra Associate 3. Projektowane zmiany w mechanizmach emisji obligacji korporacyjnych r.pr. Domink Hincz Associate 4. Europejska Czytaj całość

PODSUMOWANIE ZMIAN GGLEGAL 2018

1. Podatki – JPK 2. Podatki 3. Zamówienia publiczne 4. Ochrona danych osobowych – RODO 5. Procedura cywilna 6. Ubezpieczenia 7. Inwestycje 8. Prawo pracy 9. Postępowanie rejestrowe 10. Prawo upadłościowe 11. Prawo restrukturyzacyjne 12. Energetyka 13. Transport 14. Kodeks Czytaj całość

BIULETYN GGLEGAL, styczeń 2017

1. CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCHadw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation 2. DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE DROGOWYMr. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate 3. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY JESZCZE BEZ PODAWANIA PRZYCZYNYadw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate 4. Czytaj całość