Adam Ziębicki

+48 22 417 42 55

adam.ziebicki@gglegal.pl

Adam Ziębicki

Junior AssociateAdam Ziębicki specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych w Interencie.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Dodatkowo sporządza analizy umów i ich postanowień.

Adam Ziębicki jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas pracy w jednoosobowej kancelarii prawnej, a także w trakcie praktyk kancelaryjnych oraz sądowych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników