Dominik Hincz

+48 22 417 42 50

dominik.hincz@gglegal.pl

Dominik Hincz

AssociateDominik Hincz specjalizuje się w tematyce związanej z procedurą cywilną, prawem kontraktowym oraz rynkiem obligacji korporacyjnych.

 

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia sporów sądowych, zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji, prowadzenia negocjacji i mediacji, a także opiniowania i opracowywania umów handlowych, ugód i porozumień. Świadczy również kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów w zakresie odzyskiwania środków ulokowanych w obligacjach, opcjach i innych papierach dłużnych.  

 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył summa cum laude Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów udzielał porad prawnych w Klinice Prawa UW i ukończył kurs Centrum Prawa Amerykańskiego organizowany we współpracy z University of Florida. Absolwent Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

 

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie prawnym renomowanej agencji obrotu nieruchomościami oraz w działach litigation polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Autor bloga GGLegal "Zobligowani".

 

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się też językiem francuskim.

Zobacz wszystkich pracowników