Jacek Wędrowski

+48 22 417 42 50

jacek.wedrowski@gglegal.pl

dr hab.

Jacek Wędrowski

Of counselJacek Wędrowski jest radcą prawnym, specjalizuje się w zagadnieniach prawno-regulacyjnych i transakcyjnych, w tym z obszaru sektora energetycznego, ochrony środowiska i sektora medycznego.

Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w  międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jako prawnik wewnętrzny (in-house counsel) dla globalnych korporacji amerykańskich działających w Europie Centralnej i na Dalekim Wschodzie.

Ostatnio doradzał m.in. przy projektach dotyczących: infrastruktury kolejowej  i drogowej dla międzynarodowego wykonawcy (podmiotu giełdowego) działającego w Polsce i w Europie Środkowowschodniej, następstw środowiskowych energetyki odnawialnej, przeprowadzenia wielojurysdykcyjnych badań klinicznych oraz wprowadzania na rynek nowych technologii medycznych.

Wielokrotnie reprezentował podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi (w kraju i zagranicą), przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Jest autorem artykułów m.in. w magazynie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny oraz książek opublikowanych przez wydawnictwo PWN/Ossolineum w zakresie prawnych i gospodarczych stosunków polsko-amerykańskich.

Był rekomendowany jako wewnętrzny prawnik korporacyjny przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. Jego umiejętności menedżerskie zostały również docenione przez magazyn Forbes.

Wykładowca prawa w akademickich programach MBA (Rotterdam University, Tiffin University, WSHiFM im. Fryderyka Skarbka). Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł doktora nauk uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Studia podyplomowe odbył na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (University of California Los Angeles) oraz w John Hopkins University (School of Advanced International Studies-Bologna Center).

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

Zobacz wszystkich pracowników