Jeremy Szymalski

+48 22 417 42 50

kancelaria@gglegal.pl

Jeremy Szymalski

Junior AssociateJeremy Szymalski ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przy współpracy Uniwersytetu w Orleanie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii prawnej oraz kancelarii notarialnej, w której był aplikantem notarialnym. Pracował również w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego. W kręgu jego zainteresowań pozostają spory korporacyjne oraz teoretyczne i psychologiczne aspekty procesów negocjacyjnych.

Posługuje się językiem francuskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników