Katarzyna Klonecka

+48 22 417 41 81

katarzyna.klonecka@gglegal.pl

Katarzyna Klonecka

LawyerKatarzyna Klonecka jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odbyła kurs prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej zorganizowany przez Centrum Prawa Brytyjskiego - wspólną inicjatywę Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge.  Studiowała również na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Kryminologii na University of Liege w Belgii w ramach stypendium naukowego Erasmus +.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach kancelaryjnych oraz sądowych. W Kancelarii zajmuje się wspieraniem prawników w bieżącej działalności, w tym sporządzaniem pism i dokumentów, analizami prawnymi oraz tłumaczeniami. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników