Marta Siarkowska

+48 22 417 41 81

marta.siarkowska@gglegal.pl

Marta Siarkowska

InternMarta Siarkowska jest studentką V roku prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach kancelaryjnych, a także udzielając porad prawnych w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej. Ukończyła kurs znajomości prawniczego angielskiego zakończony egzaminem Test of Legal English Skills. Pracuje w języku polskim i angielskim.

W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z procesem inwestycyjno-budowlanym (gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane).

Zobacz wszystkich pracowników