Przemysław Izdebski

+48 22 417 42 61

przemyslaw.izdebski@gglegal.pl

Przemysław Izdebski

AssociatePrzemysław Izdebski specjalizuje się głównie prawem zamówień publicznych, w szczególności doradza klientom na etapie przygotowania ofert, procedury odwoławczej oraz realizacji umowy, jak również zajmuje się prawem ubezpieczeniowym, sporządzaniem i weryfikacją umów w obrocie gospodarczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich oraz zagranicznych kancelariach prawnych, organach administracji publicznej oraz biorąc udział w międzynarodowych konkursach prawniczych.

Przemysław jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Obsługę klientów prowadzi w języku polskim i angielskim.

 

Zobacz wszystkich pracowników