Sylwia Oniszczuk

Sylwia Oniszczuk

AssociateSylwia Oniszczuk specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w szczególności w obszarze prawa handlowego i cywilnego.

Zajmuje się doradztwem zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Poza prowadzeniem sporów sądowych, Sylwia Oniszczuk posiada doświadczenie zawodowe obejmujące pomoc w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie opinii prawnych, sporządzanie i analizowanie umów oraz odzyskiwanie należności.

Sylwia Oniszczuk jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Olsztynie. Studia na kierunku prawo ukończyła na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ponadto, w ramach programu Erasmus studiowana na Universita degli Studi di Trieste we Włoszech. Odbyła również staż we włoskiej kancelarii adwokackiej w Trieste. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim podczas praktyk w kancelariach prawnych w Olsztynie i w Warszawie. Włada językiem angielskim i włoskim. 

Zobacz wszystkich pracowników