Waldemar Hoff

+48 22 417 42 50

kancelaria@gglegal.pl

Prof. dr hab.

Waldemar Hoff

Of counselWaldemar Hoff  jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuł zawodowy magistra oraz stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Jako research fellow w Indiana University współpracował z Vincentem i Elinor Ostrom w Workshop for Political Theory and Policy Analysis,  Indiana University.

Jego obecne zainteresowania obejmują  prawo gospodarcze, regulację sektorów infrastrukturalnych (energetyka, telekomunikacja, sektor kolejowy), oraz wybrane aspekty teorii prawa związane z kosmopolityzmem prawniczym i władzą agencji ratingowych.

Jest autorem książek i artykułów z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego oraz teorii prawa. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników