Jan Hasik
Head of Life Science Practice

Radca prawny, doświadczony ekspert posiadający wieloletnią praktykę w doradztwie procesowym dla przedsiębiorstw. Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi.

Ponadto Mecenas Hasik specjalizuje się w doradztwie z zakresu Healthcare i kieruje tą praktyką w Kancelarii GGLegal. Od wielu lat doradza prawnie podmiotom leczniczym oraz podmiotom z branży medycznej i farmaceutycznej w ich bieżącej działalności, m.in. w kwestiach wprowadzania nowych produktów na rynek czy badań klinicznych.

Zanim dołączył do GGLegal, pracował na stanowisku radcy prawnego w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie odpowiadał za realizację projektów z zakresu Healthcare, a także był członkiem działu procesowego. Wcześniej przez cztery lata kierował działem prawnym spółki farmaceutycznej Komtur Polska Sp. z o.o. Prawnicze doświadczenie zawodowe w zakresie branży medycznej zdobywał jako prawnik w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się także doradztwem prawnym przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2006-2009 odbywał w Warszawie etatową aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim.

Biegle włada językiem angielskim.


Szymon Grabarczuk
Junior Associate

Specjalizuje się w dziedzinach prawa cywilnego i administracyjnego, w szczególności w zagadnieniach gospodarczych wspólnych dla prawa i tzw. nowych technologii. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, analizą umów, sporządzaniem opinii prawnych i umów handlowych.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor recenzowanych artykułów naukowych. Jako student był Redaktorem ds. Open Access czasopisma punktowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczenie zdobywał w ramach stażu sądowego, a także podczas wieloletniej aktywności w międzynarodowych i polskich organizacjach pozarządowych działających w obszarach edukacji i IT. Współpracuje z międzynarodową korporacją non-profit z siedzibą w Dolinie Krzemowej w Kalifornii (USA).

Posługuje się językami: angielskim i francuskim.