Publikacja / 14 kwietnia 2021

Sukces w sprawie wezwania do zapłaty gwarancji

Odnosimy sukces w bardzo ważnej sprawie. Reprezentowaliśmy towarzystwo ubezpieczeń w sprawie z powództwa beneficjenta gwarancji wystawionej przez to towarzystwo. Beneficjent gwarancji stoi na stanowisku, że złożone przez niego wezwanie do zapłaty z gwarancji spełnia wszystkie warunki formalne przewidziane dla tego dokumentu w treści gwarancji. Nasz Klient miał odmienne zdanie w tej sprawie i odmówił płatności.

 

Sąd I instancji podzielił nasze stanowisko, że wezwanie do zapłaty złożone przez beneficjenta gwarancji nie spełniało wymogów, przychylając się do prezentowanego przez nas poglądu, że interpretacja treści ubezpieczeniowej wymaga ścisłej i literalnej wykładni poszczególnych jej elementów. Sąd potwierdził nasze stanowisko, że dla skuteczności żądania zapłaty spełnione muszą zostać wszystkie warunki formalne, nawet jeśli wyglądają na stosunkowo nieistotne. Zapadły wyrok nie jest prawomocny.

 

Sprawę prowadzi Partner, r. pr. Jan Hasik.

Zobacz wszystkie aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email