Czy wykonawca może indywidualnie powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

To, czy wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum może budzić wątpliwości. Związane są one chociażby z charakterem współpracy w ramach konsorcjum, gdzie często każdy z podmiotów odpowiada za realizację innej części inwestycji. Pojawiają się więc pytania, Czytaj całość