Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Kontrakty FIDIC

Obsługa prawna inwestycji budowlanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

 

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna dużych procesów inwestycyjnych w branży budowlanej, w tym opartych o Warunki Kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów (FIDIC), w szczególności tzw. Czerwoną Książkę i Żółtą Książkę. 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email

Usługi obejmują w szczególności


 • prowadzenie bieżącej korespondencji pomiędzy Klientem i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym

 • zgłaszanie i dochodzenie roszczeń opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC w ramach postępowań prowadzonych przez Komisję Rozjemczą, przed sądami polubownymi oraz powszechnymi

 • wsparcie udzielane Klientowi na etapie przygotowania do realizacji zadania zgodnie z wymogami Warunków Kontraktowych FIDIC 

   

 • analizę ryzyka prawnego wynikającego z modyfikacji Warunków Kontraktowych FIDIC w ramach Warunków Szczególnych na etapie podejmowania przez Klienta decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia 

 • monitorowanie stanu realizacji zadania w kontekście obowiązków kontraktowych spoczywających na Kliencie 

   

   

   

 •  opracowywanie umów podwykonawstwa zgodnie ze standardami FIDIC

   

   

 • doradztwo prawne w toku procesu inwestycyjnego, oparte na regulacji kontraktowej FIDIC

   


Zobacz wszystkie obszary praktyk