Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Prawo międzynarodowe

Kancelaria doradza Klientom funkcjonującym w różnych sektorach w zakresie interpretacji prawa europejskiego, a także relacji polskiego prawa do acquis communautaire.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email

Usługi obejmują w szczególności


  • sporządzanie opracowań i analiz polskich przepisów pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej

  • obsługę prawną projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym przygotowywanie umów zawieranych z instytucjami finansującymi oraz reprezentację Klientów w postępowaniach odwoławczych w tym postępowaniach sądowo-administracyjnych

  • reprezentację Klientów w sporach sądowych rozpoznawanych na gruncie przepisów wspólnotowych


Zobacz wszystkie obszary praktyk