Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Prawo ubezpieczeniowe

Usługi prawne w zakresie prawa ubezpieczeń

 

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie obsługi zakładów ubezpieczeń oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw emerytalnych

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email

Usługi obejmują w szczególności


  • opracowanie umów ubezpieczeniowych, wzorców, regulaminów, kontraktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowymi formami zabezpieczania roszczeń, w tym gwarancji ubezpieczeniowych

  • reprezentowania instytucji ubezpieczeniowych w sprawach spornych, związanych zarówno z odpowiedzialnością odszkodowawczą klientów z tytułu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

  • pośrednictwo ubezpieczeniowe

  • obsługa roszczeń związanych z gwarancjami ubezpieczeniowymi


Zobacz wszystkie obszary praktyk