Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych

 

Kancelaria doradza Klientom biorącym udział w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem są znaczące inwestycje w sektorze energetycznym oraz budowlanym. 

 

Kancelaria posiada duże doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców zagranicznych, dla których specyfika przetargów realizowanych w trybie Prawa Zamówień Publicznych jest praktycznym utrudnieniem w ubieganiu się o powierzenie im tego rodzaju zadań. 

 

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz zamawiających, obejmujące w szczególności: doradztwo w procesie przygotowania postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, sporządzanie wzorów umów oraz opracowywanie specjalistycznych analiz prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email

Usługi obejmują w szczególności


 • doradztwo na etapie wyboru projektu

 • pomoc w opracowaniu strategii udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • monitorowanie ogłoszeń przetargowych i informowanie Klientów o projektach potencjalnie leżących w kręgu ich zainteresowania

 • analizę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wzorów umów, w celu identyfikacji ryzyka prawnego związanego z postępowaniem i realizacją kontraktu

 • wsparcie w procesie tworzenia umów konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

 • asystę w procesie tworzenia i kompletowania dokumentacji ofertowej

 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego

 • doradztwo na etapie realizacji projektu, obejmujące obsługę bieżącej korespondencji prowadzonej w toku realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego

 • wsparcie na etapie postępowania prekwalifikacyjnego, obejmujące asystę przy opracowaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

  oraz kompletowaniu wymaganej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu

   


Zobacz wszystkie obszary praktyk