Joanna Reszke

+48 22 417 42 50

joanna.reszke@gglegal.pl

Joanna Reszke

Junior AssociateJoanna Reszke zajmuje się doradztwem w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie spraw korporacyjnych. Uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem, likwidacją, łączeniem i przekształcaniem spółek. Bierze także udział w projektach dotyczących nabywania przedsiębiorstw lub ich składników, w tym nieruchomości, oraz udziałów lub akcji w spółkach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej praktyki w kancelariach prawnych w Warszawie. Joanna Reszke jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła program zajęć Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Brała również udział w programie stypendialnym Erasmus na uniwersytecie Pantheon-Assas.

Biegle posługuje się językiem angielskim, mówi również w języku francuskim.

Zobacz wszystkich pracowników