Michał Lendzioszek

+48 22 417 42 50

michal.lendzioszek@gglegal.pl

Michał Lendzioszek

Junior AssociateMichał Lendzioszek zajmuje się wspieraniem klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami władzy publicznej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i konstytucyjnego. Swoje kilkuletnie doświadczenie zdobywał w pracy w innych kancelariach prawnych.

Michał Lendzioszek jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim. Porozumiewa się także w języku słowackim.

Zobacz wszystkich pracowników