Publikacja / 24 października 2019

Kolejna sprawa zakończona sukcesem

Miło nam poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy skomplikowany spór sądowy na gruncie stosowania amerykańskiej umowy przewidującej wyłączenie jurysdykcji sądów polskich. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekający jako sąd odwoławczy, podtrzymał za sądem I instancji nasze zarzuty związane z brakiem jurysdykcji. W ślad za stanowiskiem SN w tej samej sprawie (III CZP 38/18) uznał również, że ważność klauzuli jurysdykcyjnej (w tym przypadku ? derogacyjnej jak się okazało) należy oceniać wedle przepisów krajowej procedury, obowiązujących w dacie zaistnienia sporu pomiędzy stronami, a nie w dacie zawarcia samej umowy.

Zobacz wszystkie aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email