Co zmienia się w KPC 14 marca 2024 r.?

Co zmienia się w KPC 14 marca 2024 r.?

    Już jutro wchodzi w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) z lipca 2023 r. Kluczowe zmiany dotyczą posiedzeń zdalnych oraz doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (Portal), które...

czytaj dalej
Jeszcze większe ryzyka przy zwolnieniu pracownika

Jeszcze większe ryzyka przy zwolnieniu pracownika

W tym wpisie analizujemy zagadnienie pogłębiającego się ryzyka po stronie pracodawcy, towarzyszącego rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Zwłaszcza z pracownikiem, podlegającym szczególnej ochronie. Nowelizacja przepisów k.p.c. We...

czytaj dalej
Odpowiedzialność karna za wypadek na budowie

Odpowiedzialność karna za wypadek na budowie

W branży budowlanej wypadki przy pracy zdarzają się stosunkowo często, co wynika przede wszystkim z charakteru czynności wykonywanych przez pracowników fizycznych na budowie oraz infrastruktury stosowanej w procesie budowlanym. Uczestnicy procesu budowlanego mają...

czytaj dalej