Dnia 20 października 2021 roku odbędzie się premiera technologii druku 3D pozwalającej na wytwarzanie wybranych elementów stosowanych w budownictwie

W dniach 19-21 października 2021 roku w Kielcach odbędzie się 13. edycja Dni Druku 3D, czyli największe targi tego typu w Polsce i jedne z największych w Europie. W ramach wydarzenia odbędzie się premiera technologii druku 3D SkribiArt. Technologia obejmuje Czytaj całość

Kodeks cywilny a prawo zamówień publicznych – czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek braku zapłaty na rzecz podwykonawcy?

Co do zasady art. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) umożliwia zastrzeżenie kary umownej jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tymczasem w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) znajduje się przepis, zgodnie z którym umowa o roboty budowlane zawiera Czytaj całość

Czy wykonawca może indywidualnie powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

To, czy wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum może budzić wątpliwości. Związane są one chociażby z charakterem współpracy w ramach konsorcjum, gdzie często każdy z podmiotów odpowiada za realizację innej części inwestycji. Pojawiają się więc pytania, Czytaj całość

COVID-19 a unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na działalność przedsiębiorców, w tym zamawiających, którzy w wielu przypadkach zostali zmuszeni do zmiany lub ograniczenia swoich planów inwestycyjnych. W tym kontekście pojawia się więc pytanie: czy epidemia COVID-19 może stanowić podstawę unieważnienia Czytaj całość