Skutki wyroku sądowego wydanego w wyniku odwołania od decyzji Prezesa URE z rygorem natychmiastowej wymagalności W dniu 11 kwietnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt VII AGa 243/18 („Wyrok VII AGa 243/18”), w której autor reprezentował...

czytaj dalej