Dnia 1 lipca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Od tego dnia projekt budowlany może zostać przygotowany i...

czytaj dalej