Zgodnie z art. 36 ustawy o ubezpieczeniach społecznych (ustawa o ZUS) osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni, a obowiązek ten w przypadku m.in....

czytaj dalej