Funkcje faktury VAT w świetle orzecznictwa sądowego

W praktyce obrotu częste są sytuacje, w których spór o zapłatę wynika z umowy zawartej w formie ustnej, która z natury rzeczy komplikuje postępowanie dowodowe. W takich sprawach często jedynym „pisanym” dowodem jest faktura VAT wystawiona przez przedsiębiorcę...

czytaj dalej

Istotne zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia

W dniu 9 lipca br. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana „Ustawą”). Uchwalona nowelizacja wprowadza do istotne zmiany w kwestii przedawnienia roszczeń, w...

czytaj dalej