Rada Ministrów intensywnie pracuje nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD309). Według stanu na dzień 27 grudnia 2018 r. nowelizacja oczekuje na...

czytaj dalej