Nowa „ustawa o KNF” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

W dniu 28 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk 2812). Ostateczne brzmienie ustawy, zwanej „ustawą o KNF”, obejmuje wszystkie regulacje, o których...